qaya

 

2007 / Qaya  mətbuat yayımı
Bakı şəhəri, H. Əliyev kc, 82q

Tel.:465-67-13, 441-31-12,441-35-33

Fax: 465-67-13  E-mail: abune@qaya.az